Om Bedehuskanalen

Om Bedehuskanalen

Visjon

Bedehuskanalen ønsker å forkynne evangeliet om Jesus Kristus på TV, gjennom et bredt og bevisst programtilbud.

Bedehuskanalen ønsker å være en aktiv støttespiller for misjonsprosjekter i utlandet, støtte humanitært arbeid internasjonalt,
og ha et særlig fokus på å hjelpe fattige.

Bedehuskanalen ønsker å ha oppmerksomhet på barn og ungdom. Vi ønsker så snart som mulig å ha faste barneprogrammer på sende-planen, og vil på sikt også prøve å få på plass programmer for ungdomsgenerasjonen.

Bedehuskanalen ønsker å legge vekt på kristen forkynnelse, både i form av bibelundervisning, evangeliske møter og vekkelsesforkynnelse.

Bedehuskanalen ønsker at sang og musikk, med vekt på godt innhold og variasjon presentert i ulike programkonsepter, skal stå sentralt.

Bedehuskanalen ønsker å ha fokus på Israel– i fortid, nåtid og framtid. Dette vil vi realisere gjennom programmer både fra og om Israel.

Bedehuskanalen ønsker at vår kristne kulturarv med respekt for alle skal stå sentralt. Dette vil vi gjøre ved å ha oppmerksomhet på og oppmuntre til et bredt verdibasert samfunnsengasjement.

Bedehuskanalen ønsker å arbeide for mer enn egen virksomhet. Derfor vil vi ha et sterkt fokus på misjon i ulike former og ulike geografiske områder, legge til rette for innsamlingsaksjoner både til misjon, humanitært arbeid og særlig bidra til å hjelpe fattige.

Verdi

Bedehuskanalen har som åndelig fundament Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelsesskriftene, samt Lausanne-erklæringen.

Bedehuskanalen vil ellers målbære det særpreget og de verdier som har båret bedehusvirksomheten i Norge gjennom alle år: Vekkelse, forkynnelse og bibelundervisning, bønn og fellesskap, evangelisering, diakoni og misjon.